Blog

arr3Základy dojčenia (kojenia), časť. 1Dnes už nikto nepochybuje o význame a dôležitosti dojčenia pre dieťa ako aj pre matku. Je to jedna z... arr3Prestať fajčiť v tehotenstve?„Je to naozaj tak potrebné? Má to vplyv na moje dieťa? A čo tak iba pár cigariet denne???“Táto...

Tovar v akcii

Najpredávanejší

naša cena 8,87 Eur
Skladom
naša cena 7,66 Eur
Skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.liliputania.sk je firma:

DALM s. r. o. ,
Šustekova 29

851 04 Bratislava
IČO: 45435294
DIČ: 2023025620

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar s úmyslom kúpy tohto tovaru. Používaním web-stránok internetového predaja predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

2. Objednávanie tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.liliputania.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká vo chvíli prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho uhradením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

3. Ochrana osobných údajov


Bezpečnosť osobných údajov na internete je citlivou témou. Aby sme Vám však mohli doručiť objednaný tovar, potrebujeme poznať  niektoré základné osobné údaje. Všetky informácie o Vašej osobe budeme používať výhradne pre našu potrebu a neposkytneme ich tretej strane.

Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu a telefonický kontakt
 • Adresu elektronickej pošty (e-mail)

Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli správne doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v objednávke, môžete uviesť aj inú adresu doručenia (napr. v čase preberania zásielky sa budete nachádzať na inej adrese, alebo posielate darček).

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba alebo firma, musíte uviesť tiež nasledujúce údaje o firme. V prípade platby prostredníctvom prevodu z účtu tovar bude odosielaný až po pripísaní platby na náš účet.

 • Názov firmy
 • Telefón
 • IČO
 • DIČ
 • prípadne IČ DPH

Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné fakturačné operácie, vyhotoviť úplný daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

Údaje o Vašej činnosti na E-shope a údaje o Vašich nákupoch na E-Shope, Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu prípadných reklamácií a napokon slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu E-Shopu, dávate už pri potvrdení objednávky súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané výhradne našou firmou. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť na stránkach E-Shopu.

Náš E-Shop neposkytuje, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje tretej strane.

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: po záväznom potvrdení objednávky je možné stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, prípadne ešte pred odoslaním tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:  tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, alebo jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v čo najkratšom možnom termíne.

5. Dodacie lehoty a podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku, alebo do 2-4 praconých dní od prijatia platby na náš bankový účet v prípade platby prevodom z účtu. Vo výnimočných prípadoch až po dohovore s kupujúcim môže byť dodacia lehota dlhšia ako 5 pracovné dni. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.  Ceny sú stanovené všeobecným cenníkom resp. cenami uvedenými na internetovom obchode. Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe zmien denných kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, prípadne zmenou ďalších vstupných nákladov.

Dopravca Cena dopravy/Eur Cena dobierky/Eur
Kuriér GLS 3,5 +1
Zásielkovna 1,8 +0,6
Osobný odber - Bratislava 0 +0
Slovenská pošta 3,8 +1

Dorušenie do Českej republiky je spoplatnené sumou 8Eur s DPH.

6. Platba za tovar

 • Platba v hotovosti na dobierku pri preberaní tovaru.
 • Platba prevodom z účtu na faktúru. Tovar je dodaný až po pripísaní sumy na účet dodávateľa.
 • Platba prevodom na účet pri osobnom odbere (po dohovore možný rozvoz v rámci Bratislavy)
 • PayPal

Tovar dodávame prostredníctvom prepravných spoločností v súlade s prepravnými a cenovými podmienkami poskytovateľa prepravnej služby.

7. Záruka na tovar a reklamácie

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení a na tovar sa vo všeobecnosti vzťahuje dvojročná záručná doba.

Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať bezodkladne a ihneď po zistení chyby - najlepšie e-mailom (objednavky@liliputania.sk), alebo telefonicky  na číslo 0948217382. Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením(napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:

DALM s. r. o. ,
Šustekova 29
851 04 Bratislava
IČO: 45435294
DIČ: 2023025620
info@liliputania.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Reklamácie sa zasielajú na adresu skladu uvedenú na faktúre, alobo osobne na adresu predajne. Je vhodné priložiť jednoduchý  sprievodný list s údajmi objednávky (číslo objednávky, alebo faktúry) a uviesť, či si Zákazník praje tovar vymeniť za iný tovar, alebo vrátiť peniaze. V takom prípade treba uviesť aj číslo účtu, alebo adresu, na ktorú má predávajúci peniaze zaslať.

8. Záverečné ustanovenie

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, vrátane dopravy.  DALM s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky. Aktuálne znenie je vždy na www.liliputania.sk.